Arloesi

Arloesi ac Ymchwil a Datblygu

HONGSBELT® Mynnu arloesi parhaus i sicrhau gwell gwerth i gwsmeriaid. Rydym yn parhau i gynyddu staff proffesiynol; yn y cyfamser rydym yn rhoi mwy na 10% o'n refeniw gwerthiant blynyddol ar Ymchwilio a Datblygu cynhyrchion newydd bob blwyddyn.

Dylunio'r dyfodol

Mae HONGSBELT® yn credu yn ein partneriaid, rydym yn mawr obeithio cynnal cydweithrediad agos yng nghyfnod cynnar y dyluniad a datblygu gyda'n partneriaid, rydym yn coleddu cyfleoedd o'r fath.

Innovation