Gyrru Sprocket

Trefniant

Arrangement

Rhaid gosod sprocket y ganolfan yn safle canol lled y gwregysau cludo, er mwyn sicrhau y bydd y cyfeiriad cludo yn cadw'r symudiad wedi'i alinio wrth i'r cludwr redeg. Rhaid gosod y sbrocedi gyriant / segur yn ôl cylchoedd siâp C ar y ddwy ochr, er mwyn sicrhau bod sbrocedi wedi'u cloi yn y safle cywir. Bydd y sbrocedi cadw hyn yn darparu'r trac positif i gadw'r gwregys yn rhedeg yn iawn rhwng fframiau ochr y cludwr.

Ac eithrio'r canol rhaid gosod y sbroced yn safle canol y siafft, nid oes angen gosod y sbrocedi eraill; caniateir iddynt fod yn rhydd i ymgysylltu â'r gwregys yn y sefyllfa o ehangu a chrebachu thermol. Gall y dull gyrru hwn atal ymgysylltiad anghywir gwregys a sbrocedi.

O ran y trefniant bylchau rhwng sbrocedi, cyfeiriwch at Sprocket Spacing yn y ddewislen chwith.

Trefniant Sprocket o Belt Cludydd Troi

Sprocket-Arrangement-of-Turning-Conveyor-Belt

Wrth drefnu sbrocedi, ni fydd y bylchau yn fwy na 145mm ac mae'n rhaid gosod sbroced y ganolfan â modrwyau cadw.

Pan fo hyd system cludo yn llai na 4 gwaith lled y gwregys, nid yw'r bylchau yn fwy na 90mm. Rhaid i'r bylchau rhwng y sbroced allanol ac ymyl gwregys fod yn fwy na 45mm.

O ran y trefniant bylchau rhwng sbrocedi, cyfeiriwch at Sprocket Spacing yn y ddewislen chwith.

Diagram Bylchau Sprocket o Gyfres 100

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-100

Nodiadau

Y graff uchod yw data bylchau canolfan sprocket; brasamcanion yw'r data hyn ac er gwybodaeth yn unig. Blaenoriaethwch y sefyllfa wirioneddol y mae sbrocedi yn ymgysylltu â gwregys wrth ddylunio a phrosesu.

Cyfeiriwch at y data cromlin a gosodwch y bylchau wrth osod sbrocedi. Rhaid ei glustnodi ar gyfartaledd ac yn llai na data'r gromlin.

Diagram Bylchau Sprocket o Gyfres 200

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-200

Nodiadau

Y graff uchod yw data bylchau canolfan sprocket; brasamcanion yw'r data hyn ac er gwybodaeth yn unig. Blaenoriaethwch y sefyllfa wirioneddol y mae sbrocedi yn ymgysylltu â gwregys wrth ddylunio a phrosesu.

Cyfeiriwch at y data cromlin a gosodwch y bylchau wrth osod sbrocedi. Rhaid ei glustnodi ar gyfartaledd ac yn llai na data'r gromlin.

Diagram Bylchau Sprocket o Gyfres 300

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-300

Nodiadau

Y graff uchod yw data bylchau canolfan sprocket; brasamcanion yw'r data hyn ac er gwybodaeth yn unig. Blaenoriaethwch y sefyllfa wirioneddol y mae sbrocedi yn ymgysylltu â gwregys wrth ddylunio a phrosesu.

Cyfeiriwch at y data cromlin a gosodwch y bylchau wrth osod sbrocedi. Rhaid ei glustnodi ar gyfartaledd ac yn llai na data'r gromlin.

Diagram Bylchau Sprocket o Gyfres 400

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-400

Nodiadau

Y graff uchod yw data bylchau canolfan sprocket; brasamcanion yw'r data hyn ac er gwybodaeth yn unig. Blaenoriaethwch y sefyllfa wirioneddol y mae sbrocedi yn ymgysylltu â gwregys wrth ddylunio a phrosesu.

Cyfeiriwch at y data cromlin a gosodwch y bylchau wrth osod sbrocedi. Rhaid ei glustnodi ar gyfartaledd ac yn llai na data'r gromlin.

Diagram Bylchau Sprocket o Gyfres 500

Sprocket-Spacing-Diagram-of-Series-500

Nodiadau

Y graff uchod yw data bylchau canolfan sprocket; brasamcanion yw'r data hyn ac er gwybodaeth yn unig. Blaenoriaethwch y sefyllfa wirioneddol y mae sbrocedi yn ymgysylltu â gwregys wrth ddylunio a phrosesu.

Cyfeiriwch at y data cromlin a gosodwch y bylchau wrth osod sbrocedi. Rhaid ei glustnodi ar gyfartaledd ac yn llai na data'r gromlin.

croes a chyfochrog

cross-&-parallel

Wrth gymhwyso gwregysau cludo ar gyfer croesgysylltiad, rhaid cymryd gofal arbennig am y dull sefydlog o sbrocedi.

Pan fydd cludwr B yn croestorri â chludfelt A, rhaid gosod sbrocyn cludo A sy'n agos at drawsgludwr B. Heblaw, rhaid lleihau gwerth D cludwr A (Tabl 9), a rhaid ychwanegu'r bylchau at werth D ochr C. Cedwir holl oddefiadau ehangu cludwr A yn ochr C i gael yr effaith orau o gysylltiad.

Trefniant Sprocket ar gyfer Cysylltiad Cyfochrog â Chludwyr

Sprocket-Arrangement-for-Parallel-Connection-of-Conveyors

Wrth gymhwyso gwregysau cludo ar gyfer cysylltiad cyfochrog, rhaid cymryd gofal arbennig i drwsio sbroced yrru'r ddau gludwr ar yr ochr sy'n agos at drawsgludwr arall. Am y gwerth D, cyfeiriwch at y llun y soniwyd amdano uchod, a chadwch y bylchau goddefgarwch ehangu yn ochr C i adael i'r bylchau rhwng fframiau dau gludydd ostwng i'r terfyn isaf pan fydd y tymheredd yn newid.

Sprocket Segur

Y ganolfandylid gosod sbroced o siafft segur trwy gylchoedd cadw, er mwyn sicrhau y bydd y cyfeiriad cludo yn syml heb gogwyddo. Nifer y sbrocedi gyrru minws 2 yw nifer y sbrocedi segur. Rhaid dosbarthu'r bylchau ar gyfartaledd ar y siafft. Nid yw maint y sbrocedi segur yn gallu llai na 3 darn. Cyfeiriwch at Sprocket Spacing yn y ddewislen chwith.

Trefniant Segur Sprocket ar gyfer Troi Belt Cludydd

Idle-Sprocket-Arrangement-for-Turning-Conveyor-Belt

Ni fydd bylchiad y sbroced ar siafft segur yn fwy na 150mm yn ystod y dyluniad. Os yw'r system cludo wedi'i chynllunio mewn trawsgludiad dwyochrog, dylai'r trefniant o sbrocedi segur fod yr un peth â'r sbrocedi gyrru. Cyfeiriwch at Sprocket Spacing yn y ddewislen chwith.

Gweithrediad Ysbeidiol

Intermittent-Operation

Tra bod y cludwr mewn sefyllfa o weithredu ysbeidiol, bydd yn hawdd digwydd y ffenomen o symud gwregysau ar y ddwy ochr ac achosi ymgysylltiad amhriodol rhwng y gwregys a'r sbrocedi. Bydd y sbrocedi rhydd yn symud tuag at ddwy ochr y siafft oherwydd nad ydyn nhw'n cael eu gosod gan gylchoedd cadw. Os na chaiff yr amod ei addasu, bydd yn dylanwadu ar weithrediad y cludwr.

Addasydd Hecsagonol

Hexagonal-Adapter

Ar gyfer trawsgludiad llwytho cynnyrch ysgafn, gall y siafft yrru / segur fabwysiadu'r addasydd turio crwn yn lle prosesu siafft sgwâr. Argymhellir ei gymhwyso i'r amgylchedd gwaith o lwytho golau a'r gwregys sydd o fewn 450mm.

Modrwyau Cadw

Retainer-Rings
DS Côd m Tr Dr.

Sgwâr
Siafft

38 mm 52 2.2 mm 2 mm 47.8 mm
50 mm 68 2.7 mm 5 mm 63.5 mm
64 mm 90 3.2 mm 3 mm 84.5 mm

Rownd
siafft

? 30 mm 30 1.8 mm 1.6 mm 27.9 mm
? 45 mm 45 2.0 mm 1.8 mm 41.5 mm