Fformiwlâu Cyfrifo

Trosi Unedau

 Saesneg (UDA) Uned X.

Lluosi â

 = Uned Fetrig

X Lluosi â

= Uned Saesneg (UDA)

 Mesur Llinol

yn

25.40

 mm

0.0394

yn

Mesur Llinol

yn

0.0254

 m

39.37

yn

tr

304.8

mm

0.0033

tr

tr

0.3048

m

3.281

tr

Mesur Sgwâr

yn2

645.2

 mm2

0.00155

 yn2

Mesur Sgwâr

yn2

0.000645

 m2

1550.0

yn2

ft2

92.903

mm2

0.00001

ft2

ft2

0.0929

m2

10.764

ft2

 Mesur Ciwbig

ft3

0.0283

m3

35.31

ft3

 Mesur Ciwbig

ft3

28.32

L

0.0353

ft3

Cyfradd Cyflymder

ft / s

18.29

m / mun

0.0547

ft / s

Cyfradd Cyflymder

ft / mun

0.3048

m / mun

3.281

ft / mun

Avoirdupois

Pwysau

lb.

0.4536

kg

2.205

lb.

Avoirdupois

Pwysau

lb / ft3

16.02

kg / m3

0.0624

lb / ft3

Capasiti Gan gadw

lb.

0.4536

kg 2.205

lb.

Capasiti Gan gadw

lb.

4.448

 Newton (G)

0.225

lb.

kg

9.807

 Newton (G)

0.102

kg

lb / tr

1.488

kg / m

0.672

lb / tr

lb / tr

14.59

Amherthnasol

0.0685

lb / tr

kg - m

9.807

Amherthnasol

0.102

kg - m

 Torque

yn - lb.

11.52

kg - mm

0.0868

yn - lb.

 Torque

yn - lb.

0.113

N - m

8.85

yn - lb.

kg - mm

9.81

N - mm

0.102

kg - mm

Cylchdroi Inertia

yn4

416.231

mm4

0.0000024

yn4

Cylchdroi Inertia

yn4

41.62

cm4

0.024

yn4

Pwysau / Straen

lb / in2

0.0007

kg / mm2

1422

lb / in2

Pwysau / Straen

lb / in2

0.0703

kg / cm2

14.22

lb / in2

lb / in2

0.00689

N / mm2

145.0

lb / in2

lb / in2

0.689

N / cm2

1.450

lb / in2

lb / ft2

4.882

kg / m2

0.205

lb / ft2

lb / ft2

47.88

 N / m2

0.0209

 lb / ft2

 Pwer

HP

745.7

wat

0.00134

HP

Pwer

ft - lb / mun

0.0226

wat

44.25

ft - lb / mun

Tymheredd

° F.

TC = (° F - 32) / 1.8

Tymheredd

Symbol BDEF

Symbol

 Uned

BS

Cryfder Tynnol Belt Cludydd

Kg / M.

BW

Lled Belt

M

C Diffiniad Symbol

Symbol

 Uned

Ca.

Gweler y Tabl CC

----

Cb

Gweler y Tabl CC

----

D Diffiniad Symbol

Symbol

 Uned

 DS

Cymhareb Gwyriad Siafft

mm

E Diffiniad Symbol

Symbol

  Uned

 E

Cyfradd Elfen Siafft

Gpa

F Diffiniad Symbol

Symbol

  Uned

CC

Cyfernod Ffrithiant Rhwng Ymyl Belt a Llain Dal i Lawr

----

FBP

Cyfernod Ffrithiant Rhwng Cynnyrch Cario ac Arwyneb Belt

----

FBW

Cyfernod Ffrithiant Deunydd Cymorth Belt

----

FA

Cyfernod wedi'i Ddiwygio

----

FS

Cyfernod Cryfder Tynnol wedi'i Ddiwygio

----

FT

Cyfernod Tymheredd Belt Cludydd Wedi'i Ddiwygio

---

Symbol HILM

Symbol

  Uned

H

Uchder inclein Cludydd Drychiad.

m

HP

Marchnerth

HP

I Diffiniad Symbol

Symbol

  Uned

I

Munud Inertia

mm4

L Diffiniad Symbol

Symbol

 Uned

L

Pellter Trawsgludo (Canolbwynt O Siafft Gyrru i Siafft Idler)

M

LR

Hyd Dychwelyd Hyd Rhedeg Syth

M

LP

Hyd Adran Rhedeg Syth Ffordd Cario

M

M Diffiniad Symbol

Symbol

 Uned

M

Lefel Haen Cludydd Troellog

----

MHP

Marchnerth Modur

HP

Symbol PRS

Symbol

  Uned

PP

Ardal Mesur Cronedig Cynnyrch Canran y Ffordd Cario

----

R Diffiniad Symbol

Symbol

  Uned

R

Radiws Sprocket

mm

RO

Radiws y tu allan

mm

rpm

Chwyldroadau fesul Munud

rpm

S Diffiniad Symbol

Symbol

  Uned

SB

Cyfnod rhwng Gan

mm

SL

Cyfanswm Llwytho Siafft

Kg

SW

Pwysau Siafft

Kg / M.

Symbol TVW

Symbol

  Uned

TA

Tensiwn a Ganiateir Uned Belt Cludydd

Kg / M.

TB

Tensiwn Theori Uned Belt Cludydd

Kg / M.

TL

Uned Belt Cludydd Tensiwn Sag Catenary.

Kg / M.

TN

Tensiwn yr Adran

kg / M.

TS

Torque

Kg.mm

TW

Tensiwn Cyfanswm Uned Belt Cludydd

Kg / M.

TWS

Uned Belt Cludydd Math Penodol Cyfanswm y Tensiwn

Kg / M.

V Diffiniad Symbol

Symbol

  Uned

V

Cyflymder Trawsgludo

M / mun

VS.

Cyflymder Theori

M / mun

W Diffiniad Symbol

Symbol

  Uned

WB

Pwysau Uned Belt Cludydd

Kg / M2

Wf

Straen Ffrithiant Trawsgludiad Cronedig

Kg / M2

WP

Pwysau Uned Cynnyrch Cario Belt Cludydd

Pusher A Bidirectional

Ar gyfer y cludwr gwthio neu ddwyochrog, bydd y tensiwn gwregys yn uwch na'r cludwr llorweddol cyffredin; felly, mae angen ystyried y siafftiau ar ddau ben fel siafftiau gyrru a'u cynnwys yn y cyfrifiad. Yn gyffredinol, mae'n fras 2.2 gwaith y ffactor profiad i gael y tensiwn gwregys cyfan.

FFORMIWLA: TWS = 2.2 TW = 2.2 TB X FA

Mae TWS yn yr uned hon yn golygu cyfrifiad tensiwn y cludwr dwyochrog neu gwthio.

Cyfrifiad Troi

Turning-Calculation

Cyfrifiad tensiwn TWS y cludwr troi yw cyfrifo'r tensiwn cronedig. Felly, bydd y tensiwn ym mhob adran gario yn effeithio ar werth tensiwn llwyr. Mae hynny'n golygu, mae cyfanswm y tensiwn yn cael ei gronni o ddechrau'r adran yrru yn ôl, ar hyd y ffordd yn ôl i'r adran segur, ac yna pasio trwy'r adran gario i'r adran yrru.

Y pwynt dylunio yn yr uned hon yw T0 sydd o dan y siafft yrru. Mae gwerth T0 yn hafal i sero; rydym yn cyfrifo pob adran o T0. Er enghraifft, mae'r rhan syth gyntaf yn y ffordd yn ôl o T0 i T1, ac mae hynny'n golygu tensiwn cronedig T1.

T2 yw tensiwn cronedig y safle troi yn y ffordd ddychwelyd; mewn gair arall, tensiwn cronedig T0, T1 a T2 ydyw. Yn ôl y llun uchod, os gwelwch yn dda, a chyfrifwch densiwn cronedig yr adrannau olaf.

FFORMIWLA: TWS = (T6)

Tensiwn llwyr yr adran yrru yn y ffordd gario.

Mae TWS yn yr uned hon yn golygu cyfrifiad tensiwn y cludwr troi.

 

FFORMIWLA: T0 = 0

T1 = WB + FBW X LR X WB

Tensiwn sag catenary yn safle'r gyriant.

 

FORMULA: TN = (Ca X TN-1) + (Cb X FBW X RO) X WB

Tensiwn y darn troi yn y ffordd ddychwelyd.

Am y gwerth Ca a Cb, cyfeiriwch at Dabl Fc.

T2 = (Ca X T2-1) + (Cb X FBW X RO) X WB

TN = (Ca X T1) + (Cb X FBW X RO) X WB

 

FFORMIWLA: TN = TN-1 + FBW X LR X WB

Tensiwn y darn syth yn y ffordd yn ôl.

T3 = T3-1 + FBW X LR X WB

T3 = T2 + FBW X LR X WB

 

FFORMIWLA: TN = TN-1 + FBW X LP X (WB + WP)

Tensiwn y darn syth yn y ffordd gario.

T4 = T4-1 + FBW X LP X (WB + WP)

T4 = T3 + FBW X LP X (WB + WP)

 

FFORMIWLA: TN = (Ca X TN-1) + (Cb X FBW X RO) X (WB + WP)

Tensiwn y darn troi yn y ffordd gario.

Am y gwerth Ca a Cb, cyfeiriwch at Dabl Fc.

T5 = (Ca X T5-1) + (Cb X FBW X RO) X (WB + WP)

T5 = (Ca X T4) + (Cb X FBW X RO) X (WB + WP)

 

Cludydd Troellog

Spiral-Conveyor

FORMULA: TWS = TB × FA

Mae TWS yn yr uned hon yn golygu cyfrifiad tensiwn cludwr troellog.

FORMULA: TB = [2 × RO × M + (L1 + L2)] (WP + 2WB) × FBW + (WP × H)

FFORMIWLA: TA = BS × FS × FT

Cyfeiriwch at Dabl FT a Thabl FS.

Enghraifft Ymarferol

Mae'r gymhariaeth o TA a TB, a chyfrifiadau cysylltiedig eraill yr un fath â mathau eraill o gludwyr. Mae yna rai cyfyngiadau a rheoliadau ar ddylunio ac adeiladu'r cludwr troellog. Felly, wrth gymhwyso gwregysau troellog neu droi HONGSBELT i system cludo troellog, rydym yn argymell ichi gyfeirio at lawlyfr Peirianneg HONGSBELT a chysylltu â'n hadran gwasanaeth technegol i gael mwy o wybodaeth a manylion.

 

Tensiwn Uned

Unit-Tension

FFORMIWLA: TB = [(WP + 2WB) X FBW] XL + (WP XH)

Os yw'r cynnyrch cario gyda'r nodwedd o bentyrru, dylai'r grym ffrithiant Wf sy'n cynyddu yn ystod y trawsgludo pentyrru fod yn rhan o'r cyfrifiad.

FFORMIWLA: TB = [(WP + 2WB) X FBW + Wf] XL + (WP XH)

FFORMIWLA: Wf = WP X FBP X PP

Tensiwn a Ganiateir

Oherwydd bod gan y gwahanol ddeunydd gwregys gryfder tynnol gwahanol y bydd amrywiad tymheredd yn effeithio arno. Felly, gellir defnyddio cyfrifiad TA tensiwn a ganiateir uned i gyferbynnu â thensiwn cyfanswm gwregys TW. Bydd y canlyniad cyfrifo hwn yn eich helpu i wneud y dewis cywir o ddewis gwregysau a chyfateb â gofynion y cludwr. Cyfeiriwch at Dabl FS a Thabl Ts yn y ddewislen chwith.

 

FFORMIWLA: TA = BS X FS X FT

BS = Cryfder Tynnol Belt Cludydd (Kg / M)

FS a FT Cyfeiriwch at Dabl FS a Thabl FT

 

Tabl Fs

Cyfres HS-100

Series-HS-100

Cyfres HS-200

Series-HS-200

Cyfres HS-300

Series-HS-300

Cyfres HS-400

Series-HS-400

Cyfres HS-500

Series-HS-500

Tabl Ts

Asetal

Acetal

Neilon

Nylon

Polyethylen

Polyethylene

Polypropylen

Polypropylene

Dewis Siafft

FORMULA: SL = (TW + SW)? BW

Tabl Pwysau Siafft wedi'i Yrru / Idler - SW

Dimensiynau Siafft Pwysau Siafft (Kg / M)
 Dur Carbon Dur Di-staen  Alloy Alwminiwm
Siafft sgwâr 38mm 11.33 11.48 3.94
50mm 19.62 19.87 6.82
Siafft Rownd 30mm? / FONT> 5.54 5.62 1.93
45mm? / FONT> 12.48 12.64 4.34

Gwyriad Siafft Gyrru / Idler - DS

Heb Ganolradd

FFORMIWLA:

DS = 5? 10-4 (SL? SB3 / E? / FONT> I)

Gyda Ganolradd Ganolradd

FFORMIWLA:

DS = 1? 10-4 (SL? SB3 / E? I)

Elastigedd Siafft Gyrru - E.

 Uned: Kg / mm2

 Deunydd  Dur Di-staen Dur Carbon  Alloy Alwminiwm
 Cyfradd Elastig Siafft Gyrru 19700 21100 7000

Munud Inertia - I.

Diamedr diflas y sprocket gyriant Munud inertia siafft (mm4)
 Siafft Sgwâr 38mm 174817
50mm 1352750
 Siafft Rownd 30mm? / FONT> 40791
45mm? / FONT> 326741

Cyfrifiad Torque Siafft Gyrru - TS

FFORMIWLA:

TS = TW? BW? R.

Ar gyfer y gwerth cyfrifo uchod, cymharwch â'r tabl isod ar gyfer dewis y siafft yrru orau. Os yw torque y siafft yrru yn dal yn rhy gryf, gellir defnyddio'r sbroced llai i leihau'r torque, a hefyd arbed prif gost siafft a dwyn.

Defnyddio'r sbroced llai i ffitio'r siafft yrru sydd â'r diamedr mwy i leihau'r torque, neu ddefnyddio'r sbroced fwy i ffitio'r siafft yrru sydd â'r diamedr llai i gynyddu trorym.

Ffactor Torque Uchaf ar gyfer Siafft Gyrru

 Torque  Deunydd Diamedr Cyfnodolyn (mm)
50 45 40 35 30 25 20

Kg-mm

x

1000

 Dur Di-staen 180 135 90 68 45 28 12
 Dur Carbon 127 85 58 45 28 17 10
 Alloy Alwminiwm - - - 28 17 12 5

 

Marchnerth

 

Os dewisir y modur gyriant ar gyfer modur lleihäwr gêr, dylai'r gymhareb marchnerth fod yn fwy na'r cynhyrchion cario a chyfanswm y grym tynnol sy'n cynhyrchu wrth i'r gwregys redeg.

Pwer Ceffyl (HP)

FFORMIWLA:

= 2.2 × 10-4 × TW × BW × V.
= 2.2 × 10-4 (TS × V / R)
= Watts × 0.00134

Watts

FFORMIWLA: = (TW × BW × V) / (6.12 × R)
= (TS × V) / (6.12 × R)
= HP × 745.7

Tabl CC

Deunydd Rheilffordd Tymheredd CC
 Deunydd Belt  Sych Gwlyb
HDPE / UHMW -10 ° C ~ 80 ° C. PP 0.10 0.10
Addysg Gorfforol 0.30 0.20
Actel 0.10 0.10
Neilon 0.35 0.25
Asetal -10 ° C ~ 100 ° C. PP 0.10 0.10
Addysg Gorfforol 0.10 0.10
Actel 0.10 0.10
Neilon 0.20 0.20

Cyferbynnwch ddeunydd rheiliau a deunydd gwregys y cludwr â'r weithdrefn gludo mewn amgylchedd sych neu wlyb i gael gwerth CC.

 

Ca, Gwerth Cb

Gwregys Cludo Ongl Troi Cyfernod Ffrithiant Rhwng Ymyl Belt Cludydd a Llain Rheilffordd
CC ≤ 0.15 CC ≤ 0.2 CC ≤ 0.3
Ca. Cb Ca. Cb Ca. Cb
≥ 15 ° 1.04 0.023 1.05 0.021 1.00 0.023
≥ 30 ° 1.08 0.044 1.11 0.046 1.17 0.048
≥ 45 ° 1.13 0.073 1.17 0.071 1.27 0.075
≥ 60 ° 1.17 0.094 1.23 0.096 1.37 0.10
≥ 90 ° 1.27 0.15 1.37 0.15 1.6 0.17
≥ 180 ° 1.6 0.33 1.88 0.37 2.57 0.44

Ar ôl cael gwerth CC o Dabl FC, cyferbynnwch ef ag ongl grwm y cludwr, a gallwch gael gwerth Ca a gwerth Cb.