Diwylliant Menter

Staff HONGSBELT®

◆ Rydym bob amser yn ceisio gwella effeithlonrwydd gweithio, a chreu mwy o werth i gwsmeriaid;

◆ Rydym yn gweithio gyda'n gilydd ac yn elwa o lwyddiant ein gilydd;

◆ Rydym yn trin ein cwsmeriaid, cyflenwyr a chystadleuwyr gyda pharch, gonestrwydd a chyfiawnder, yn union fel yr hyn yr ydym yn disgwyl ei gael ganddynt;

◆ Rydym yn falch o'n gwaith ac yn mentro iddo gyda brwdfrydedd mawr;

◆ Gan wrando ar farn pobl eraill, rydym yn parhau i ddatblygu trwy amsugno gwreiddioldeb rhagorol gan bawb o'n cwmpas;

◆ Cymryd cyfrifoldeb drosoch eich hun, credwn mai dim ond staff â hunanddisgyblaeth lem y gellir sicrhau'r effeithlonrwydd gweithio mwyaf;

◆ Gan ddod o hyd i hapusrwydd mewn gweithiau, mae ein diwylliant corfforaethol yn creu awyrgylch da, ymlaciol sy'n gwneud ein staff yn greadigol ac yn egnïol;