Golchi Ceir

Car Washing

Sianel golchi ceir

Trwy ddisodli'r cydrannau cymhleth fel cywirydd mynediad, rheilffyrdd tywys a chadwyni â gwregys cludo llyfn, parhaus HONGSBELT®, gall y diwydiant golchi ceir wella diogelwch personél yn sylweddol a lleihau damwain niweidiol i geir. Mae gwregys cludo HONGSBELT® o ansawdd uchel yn galluogi gweithredwyr golchi ceir i arbed amser ac arian trwy broses safonol. Trwy leihau risg a gwella diogelwch gweithwyr, gallant hefyd leihau costau yswiriant.

A. Amddiffyn car rhag difrod diangen - Mae'r golchiadau ceir hynny sydd â gwregys cludo HONGSBELT® yn caniatáu i gar cwsmeriaid yrru'n uniongyrchol ar y cludfelt yn lle alinio yn y cywiriad cymhleth, gan osgoi difrod i geir. Gyda symud rheilffyrdd canllaw a chadwyni, mae difrod i rims, teiars, rhannau brêc, pibellau gwacáu wedi'u haddasu a chorff ceir hefyd wedi cael eu hosgoi i bob pwrpas.

B. Gwella diogelwch personél - Gellir gosod golchion ceir HONGSBELT® cludfelt wedi'i gyfochrog â'r llawr concrit, sy'n galluogi staff i weithio'n uniongyrchol ar y cludfelt heb symud o un awyren i'r llall.


Amser post: Medi-13-2021