Bwyd Môr

Gellir atodi dyfeisiau canllaw backbend (HDM) i wregysau modiwlaidd HONGSBELT®. Gallant fod yn berthnasol i'r cludwr ar oleddf y mae'n rhaid iddo osgoi mabwysiadu rheiliau dal i lawr ar y ddwy ochr.

Maent yn hongian ar waelod y gwregys trwy'r trac syml i ffurfio proses gludo ar oleddf gyda radiws ôl-gefn. I gysylltu hediadau â gwregys yn ychwanegol a bydd yn cludo cynhyrchion i bob ongl heb unrhyw gamgymeriadau.

Mae cynhyrchion cyfresol HONGSBELT® wedi pasio pob mesur safonol o hylendid bwyd yn FDA Mae ganddo strwythur syml ac mae'n gosod, datgymalu a golchi yn hawdd. Mae'r holl fwyd y mae gwregysau'n cysylltu ag ef yn gallu cael y warant fwyaf o hylendid diogelwch.

Yn ôl y cais caeth gyda hylendid bwyd, gall holl gynhyrchion cyfresol HONGSBELT® ychwanegu gwrthfiotig yn ychwanegol. Cyn ychwanegu gwrthfiotig dim ond 0.125 gwaith o wregys PVC yw maint bacillws y colon a staphylococcus aur mewn deunydd HONGSBELT® PE. Ar ôl ychwanegu gwrthfiotig, mae'n 0.1 gwaith o hynny heb ychwanegu gwrthfiotig. Bydd yr effaith yn parhau am amser hir, ac ni fydd yn colli oherwydd bod amser yn cynyddu.


Amser post: Medi-13-2021